Habsburské panství

Habsburské panství - obrázek

Habsburské panství - obrázek

Černěves od třicetileté války do vzniku Československa.
Roku 1623 byl propuštěn černěveský farář kázající pod obojí a farnost přešla do správy katolického probošta v Roudnici nad Labem.
1631 do Čech vtrhli Sasové a Švédové dobývají roku 1634 roudnický most. Protestanti doufají v obrácení poměrů v náboženské oblasti.
1648 vestfálským mírem končí třicetiletá válka, pobělohorské poměry jsou potvrzeny a země se konsoliduje.
1680 velké selské bouře - Habsburkové reformují nevolnický systém a zmírňují poddanství vesnického obyvatelstva.
Od roku 1699 funguje v Černěvsi škola.
1702 v Černěvsi se u Labe konají velké hony.
V roce 1713 umírá v Černěvsi na mor 39 lidí.
1783 se v kostele staví nová kazatelna v rokokovém stylu s erbem doksanského opata Josefa Wintelberga
V roce 1787 je ze záznamů zjištěno, že obecní škola byla v domě čp. 14 pod kostelem.
Roku 1826 měla Černěves 38 domů a 183 obyvatel.
V roce 1848 byla zrušena robota a poddanství
Obec žádá roku 1852 u litoměřického biskupství o povolení výstavby nové školy, která byla dokončena roku 1867.
Budova školy byla dále v letech 1879 - 1895 přestavěna a rozšířena
1863 byla zahájena paroplavba po Labi, ale pro mělkou vodu byla po roce lodní doprava zrušena.
V roce 1870 žilo v Černěvsi 300 obyvatel.
1879 v domě čp. 5 byl zřízen hostinec.
Velká povodeň roku 1890 zaplavila obec, kostel zůstal na suchu.
Na konci devatenáctého století se v obci stává populární Sokol a 10 občanů začíná cvičit v zálabské četě.
1905 je založen sbor dobrovolných hasičů.
V roce 1908 byly na oslavu šedesátiletého jubilea vlády císaře Františka Josefa po vsi vysázeny jasany.
Za první světové války padlo 14 mužů z Černěvsi.
20.02.2008 18:34:10
tjcerneves
Nalezenci.cz - naděje pro všechny miláčky
Stránky obecního úřadu obce Černěves.

drogy-info.cz
Teď je čas darovat krev
TJ Černěves byla založena v roce 1993.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one