Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

Evropu protínají magické čáry a obrazce. Jedním z takových obrazců je pentagon, který spojuje na Litoměřicku obce se jmény, která mají podobný název. Badatel Libor Čermák referuje o tzv. černém pentagonu - jde o spojnice mezi obcemi Černěves - Černouček - Černuc - Černochov - Černiv.
Tento pentagon tvoří symetrické linie o délce 9,5 a 12 km. Pro někoho jsou takovéto obrazce místem tajemství, pro jiného zdrojem záhadných energií a pro někoho podnětem pro další zkoumání.

Na českém území bylo dle informací od Libora Čermáka identifikováno osm podobných útvarů.

Každý, kdo se začne zabývat ley lines, si musí zákonitě položit otázku, jak k těmito geometrickým podivnostem v české krajině vůbec mohlo dojít. Jak na stránkách různých knížek a časopisů, tak při svém vlastním výzkumu jsem narazil na celou řadu hypotéz, které snad pomohou něco vyřešit. Některé z nich jsou jednoduché, jiné složitější další fantastické a jiné například takové ty střízlivější.

1) Celé je obrovská náhoda.

Toto je asi taková hypotéza, která napadne asi každého skeptika, který nerad přijímá nové myšlenky. Může být, ale ne u všech. Například jak může být náhoda existence sedmi hvězdných hor nebo geometrie složitých obrazců? Na odhadnutí náhody existuje celá matematická odvětví (např. statistika), ale šance, že by takovéto případy byly určovány náhodou je podstatně velmi malá.

2) linie jsou určeny dávnými stezkami a obchodními cestami

Proč by ne? Docela zajímavá myšlenka. Smysl má však, pokud vzdálenosti nejsou příliš velké nebo pokud po dané ley lines vede dnes nějaká silnice, protože ty často dávné cesty kopírují. V obrazcích jsem se setkal, že silnice vede např. osou Skalního humanoida nebo Slánské hvězdy.

3) linie můžou mít na svědomí templáři nebo tajné spolky či sekty

Tato hypotéza mne napadla především s „xyzeveskými liniemi“, neboť v Uhříněvsi byla ve středověku komenda templářského řádu. Ten byl založen nejdříve pro ochranu poutníků do Svaté zemně a později zrušen údajně kvůli špatným zvykům, které prý byli v řádu uchovávány. Ovšem říká se, že znali něco víc než ostatní, něco k čemu se dostali na svých cestách a co bylo nějaké tajné učení. Myslím si, že bychom neměli zavrhnout ani hypotézu,že za některými obrazci (černý pentagon) stojí i nějaké sekty či tajné společnosti, které mohli do krajiny znázornit své symboly.

4) obrazce můžou být odrazem života našich předků v souladu s přírodou

Další hypotézou je taková, která říká, že obrazce vznikly jako obrazy toho, co můžeme vidět v přírodě nebo na nebi. Vždyť naši předkové k těmto věcem cítili daleko větší úctu než mi, kteří žijeme v době přetechnizované a materialistické (všechny hvězdy, Vltavský a moravský pták, Ptačí obdélník a pentagon).

5) obrazce jako odraz dávné mytologie předků

Od dávných dob si naši předkové udržovali nejrůznější legendy a pověsti o různých bytostech jako draci, elfové nebo čarodějové. Nemohli by stát za těmito obrazci? (Berounský drak, Skalní a Otavský humanoid, Černý pentagon)

6) Astronomická observatoř nebo kalendář

Podle Špůrka ukazují spojnice menhirů na východ či západ slunce ve významné dny v roce. Moje bádání ukazuje, že astronomicky orientované jsou i některé ley lines obrazce. (Řípská hvězda, Milešovská hvězda, Vladařská hvězda, Berounský drak vůči východu Slunce o beltine, osa Skalního humanoida vůči západu Slunce o zimním slunovratu ).

7) Linie a obrazce jsou produktem neznámé energie (zemské nebo kosmické)

Podle asi nejznámější hypotézy existuje po celé planetě jakási neviditelná síť jakých si energetických kanálů, které se nedají změřit běžnými přístroji, ale dokažou je najít hlavně citliví jedinci. Na průsečících těchto linií tak byli stavěny dolmeny, menhiry, prehistorické památky, vznikaly tam poutní místa, kapličky, vyvěrají tam ze země zázračné prameny atd.

8) Matematická vyspělost našich předků

Podle další hypotézy, může za složité geometrické obrazce vysoká znalost geodézie našich předků, kteří tak záměrně vytvářely tyto obří obrazce do krajiny, a to a) aby je dobře viděli jejich bohové, kteří je budou sledovat z výšky a nebo b) aby tím zanechali vzkaz svým potomkům v budoucnosti (třeba nám).

9) obrazce vytvořili mimozemšťané

Podle jedné z nejodvážnějších hypotéz jsou autoři těchto obrazců sami vesmírní návštěvníci, kteří sem takto vyobrazili věci spojené s vesmírem (všechny hvězdy, humanoidi a berounský drak a možná i ty ostatní).

10) Proroctví

I tato hypotéza připadá v úvahu, když jsem v Labyrintu tajemna o M. Stejskala našel přirovnání Slaného k hvězdě v chiliasticko-urbanistickém pojetí husitů Danielova proroctví, podle kterého jen pět měst unikne předpokládanému konci světa: Slaný (hvězda), Louny (Měsíc), Plzeň (Slunce), Klatovy (Zář) a Žatec (Ségor). Když jsem zjistil, že kolem Loun lze opsat celkem pěkný půlkruh (jako měsíc), kolem Plzně zas kružnici o poloměru cca 19 km, na které se nacházejí významná města, pravěké památky a další významná místa a z většiny z nich lze vést linie jako paprsky vycházející z centra Plzně a na jednom z těchto paprsků se nalézají i Klatovy, začal jsem o tom přemýšlet jako o další hypotéze.

11) Geologické zlomy

Další hypotézou je, že linie znázorňují geologické zlomy, neboť ty často vedou v jakých si liniích, které jsou rovné nebo mírně zakřivené

12) Přírodní jevy

Další zajímavosti jsem si všiml při sledování útvarů a obrazců, v nichž okraje nebo úhlopříčky mnoha z nich často kopíruje tok nějaké řeky nebo významného potoka. (Otavský humanoid, Vltavský pták, Ptačí pentagon, Boubínská hvězda, Slánská hvězda, Berounský drak, Řípská a Jesenická hvězda). Tyto řeky by mohli tak inspirovat dávné autory těchto obrazců. Jako přírodní jev se mi také zdá skutečnost, že ve středu všech hvězd se nalézá nějaký významný vrch.

13) Geopatogenní zóny

I zde by mohla být nějaká souvislost, protože však problematice Geopatogenních zón příliš nerozumím, přenechám ji radši odborníkům.

14) Feng šuej

Je dávné čínské umění v architektuře a stavitelství, které využívá pohybu energie v přírodě, se kterou má ladit jak umístění, tak uspořádání staveb, aby život v nich byl příjemnější a zdravější.I zde se mi tak zdá možná souvislost s ley lines.

15) podzemní chodby

Jak jsem se už zmínil, existuje i určitá souvislost mezi kapličkami a božími muky s podzemními chodbami (Věrovany, Vrtbo, Stará Boleslav, atd.)

16) průchody do jiných dimenzí

K těm fantastičtějším hypotézám patří i tato: Často se stane, že do nějakého obrazce, je nějak zapojené místo, kde mělo údajně dojít k nějakým časoprostorovým anomáliím (Blaník, Semily, Houska, atd.). Představme si průnik dvou libovolných třírozměrných těles v hypotetickém čtyřrozměrném prostoru. Tento průnik pak vytvoří rovinný útvar. A co je průsečík roviny ze zemským povrchem? Přímka.

 

17) Komunikační síť

Podle jedné z hypotéz by mohlo jít o pradávnou komunikační síť na způsob telepatie. Vysílající by tak po této síti vyslal nějakou zprávu a přijímající, jenž by stál na linii by se jí takto dozvěděl. Této hypotéze by mohly odpovídat ty linie a obrazce, které jsou tvořeny obdobnými názvy (xyzeveské linie, ptačí obdélník, ptačí pentagon, černý pentagon, atd.).

 

18) vojenské a strategické účely

Podle další hypotézy by mohly za útvary stát strategické uvažování dávných obránců svého území. Proto mohly některá hradiště nebo hrady vystavět v určitých proporcích a geometrických útvarech (Velhartický okruh).

Nalezenci.cz - naděje pro všechny miláčky
Stránky obecního úřadu obce Černěves.

drogy-info.cz
Teď je čas darovat krev
TJ Černěves byla založena v roce 1993.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one