Jan Hus, státní svátek 6. července

Jan Hus, státní svátek 6. července - obrázek

Jan Hus, státní svátek 6. července - obrázek

Jan Hus se narodil roku 1371 v Husinci u Prachatic. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli v Praze na Starém Městě. Od roku 1409 byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze.

Jan Hus je především znám jako snad největší český reformátor, který usiloval o nápravu křesťanské církve a společnosti. Za svůj vzor považoval anglického myslitele Johna Viklefa. Kázal v českém jazyce, ve kterém napsal i některé své knihy. Je rovněž reformátorem českého pravopisu a zasloužil se o překlad bible a o vydání Kutnohorského dekretu, jímž zrušil král Václav IV. převahu německých profesorů na Karlově univerzitě.

Získal podporu vlivných kruhů, včetně předních osobností královského dvora, mezi jinými i neschopného krále Václava IV.  Roku 1414 odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních u koncilu byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Své učení odmítl odvolat. Papež Jan Pavel II. jej roku 1999 prohlásil za reformátora katolické církve.

29.06.2008 11:01:39
tjcerneves
Nalezenci.cz - naděje pro všechny miláčky
Stránky obecního úřadu obce Černěves.

drogy-info.cz
Teď je čas darovat krev
TJ Černěves byla založena v roce 1993.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one